AYURVEDA

Algemeen

In de Ayurveda, letterlijk de wetenschap van het leven, wordt beschreven hoe de mens zijn gezondheid kan behouden. Gezondheid is daarbij niet gedefiniëerd als de afwezigheid van ziekte. De Ayurveda beziet het precies andersom. Zij beschrijft het als volgt: afwezigheid van ziekte is dat wat rechtschapenheid, welstand, genot én geestelijke bevrijding / verlichting ondersteund.

Ziekte is in de Ayurveda niet een ongewenste indringer los van de mens, maar een manifestatie in een proces. In het proces van ontwikkeling van ziekte worden zes stadia onderscheiden. Pas in het vijfde stadium worden lichamelijke symptomen als, koorts, pijn, zwelling, bloeding etc. zichtbaar. Dit is wat wij meestal gewend zijn ziekte te noemen. In het zesde en laatste stadium ondervindt het lichaam de gevolgen hiervan en treden er onomkeerbare beschadigingen in het lichaam op. Het is voor een toekomstig optimaal functioneren dan ook belangrijk om dit te voorkomen.

Met het verwijderen of onderdrukken van de symptomen is echter vaak het achterliggende proces niet in zicht gekomen en tot stilstand gebracht. Er kan dan een patroon ontstaan waarbij klachten chronisch worden of het proces zich in steeds variërende klachten aandient.

In een ayurvedisch consult wordt door middel van o.a. polsdiagnose, tongdiagnose, buikonderzoek en het stellen van vragen onderzocht welke dosha uit balans is geraakt ten opzichte van je eigen unieke basis-constitutie. Deze basis-constitutie is de dynamische balans waarbij je lichaam optimaal functioneerd.

Een dosha laat zich vertalen in kwaliteiten, als warm/koud, droog/vochtig, zwaar/licht. Deze kwaliteiten kunnen betrekking hebben op voeding, leefstijl als ook op welke manier jij met jezelf en anderen omgaat, zeg maar je psychologie. Op deze wijze wordt advies gegeven voor dieet, leefstijl en leidend gedrag

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Door de herkenning van de overeenkomsten in de verstorende factoren kan je zelfstandig je vermogen tot genezing en daarmee geluk vergroten.

Consulten

In een Ayurvedisch consult wordt gekeken naar je Prakriti, dit is je basisconstitutie en naar je Vikruti, je afwijkende constitutie. Dit gebeurt onder andere door een polsdiagnose.

Je afwijkende constitutie en basis constitutie hebben betrekking op alle facetten van je leven. Er wordt hiervan uitgaande een advies gegeven ten aanzien van je voeding, leefstijl en het voor jouw leidende psychologische gedrag.

Eventueel worden er adviezen voor behandelingen en kruiden gedaan.

Behandelingen

Abhyanga massage + Svedana

Abhyanga massage is de traditionele naam voor de Ayurvedische oliemassage. Bij deze massage wordt een grote hoeveelheid medicinale olie in het gehele lichaam gemasseerd. Deze olie wordt speciaal gekozen bij jouw constitutie en/of klacht. De gehele lichaamsmassage houdt in de massage van zowel ledematen, romp, gezicht als hoofd.

Iedere massage met olie wordt gevolgd door een svedana, dit is een zweetbehandeling. Dit gebeurt afhankelijk van de omstandigheden in een speciale svedana-box, met lokale stoom of met hete zandtampons. Bij het gebruik van stoom worden hier medicinale kruiden voor geselecteerd.

Kati-Basti

Voor klachten in het bekken en wervelkolom. Na een lichaamsmassage wordt het gebied waar de klachten zich bevinden met een wal van speciaal deeg omgeven. Binnen deze wal wordt warme olie gegoten en worden de kanalen in het weefsel vrijgemaakt.

Deze behandeling wordt afgesloten met een lokale stoombehandeling.

Nasyam

Is een behandeling waarbij na de massage van nek en schouders een openende massage van het gezicht en hoofd volgt. Vervolgens worden d.m.v. zowel stoom, droge warmte en stimulatie van marmapunten in het gezicht de kanalen in het gezicht en als voornaamste de neusgangen voorbereidt voor de toediening van medicinale olie of ghee( geklaarde boter). Omdat de neus de primaire toegang is voor zuurstof, of in een holistischer perspectief gezien Prana, tot het lichaam is het indicatie-spectrum voor deze behandeling vrij breed. Bij chronische KNO-klachten is deze behandeling zeer doeltreffend.

Pichu

De primaire functie van de hersenen is het aansturen van de overige orgaansystemen. Hoe zeer piekeren, het niet kunnen stoppen van gedachten, slapeloosheid en het voortdurend blijven malen door zorgen het gehele lichaam kunnen verstoren is voor velen bekend.

De begieting van een medicinale olietampon op de voorste fontanel (Brahma-marma) heeft direct invloed op de activiteit en stabiliteit van het hersenweefsel en brengt een diepgaande ontspanning en rust in het gehele lichaam teweeg.

Basti

Hieronder vallen zowel de reinigende als de sterkende behandelingen van de darmen. De oliën of decocties (kruiden inkooksel) gebruikt in deze behandeling worden nauwkeurig aangepast aan de basis constitutie en aard van de klachten. De behandeling is meestal onderdeel van een ruimer behandelplan maar kan ook als een losse kuur worden ondergaan. Iedere behandeling omvat een massage, nadi-svedana en twee darminlopen.

Kuur

Het overgrote deel van klachten op fysiek gebied komt voort uit spanning en stress. Ook chronische klachten kunnen uitdruk van een zichzelf steeds bevestigende en versterkende cirkelgang zijn waarbij, vermoeidheid/ stress, machteloosheid /frustratie en onwelbevinden/ziekte elkaar oproepen en versterken. Al sinds duizenden jaren is de ayurveda hiermee bekend en beschrijft deze dynamiek in haar eigen terminologie van Vata, Pitta en Kapha.

Hierbij is een verstoring van Vata de drijvende kracht in de ontwikkeling van ziekte. Tijdens een kuur vindt er ontgifting van het lichaam plaats, worden kanalen in het lichaam geopend en wordt stress/vata in het lichaam verzacht en afgevoerd.

Gevolg is meer energie en vitaliteit, de herkenning en ervaring van een ontspannen staat van zijn en het doorbreken van een klachtenpatroon of de ontwikkeling hiervan doordat er energie vrij komt voor het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Een kuur kan onderdeel zijn van een behandelingsplan of als een periodiek onderhoud worden ondergaan.

Een kuur houdt in, Abhyanga, Karana-purana, matra Basti, ushma Svedana, Pichu en Nasyam en wordt voorafgegaan door minimaal 1 week dagelijkse inname van reinigende kruiden.

Shirodhara

De Ayurveda kent vele vormen van begietingen. Shirodhara is de begieting van het hoofd met een warme straal vloeistof. In de meeste gevallen zal dit een medicinale olie zijn. Het is een zeer diepwerkende behandeling. Zij vraagt om de nodige zorgvuldigheid van zowel behandelaar als cliënt. Wanneer omgeven door rust en eenvoud in de dagen van behandeling kan Shirodhara diepliggende patronen helpen transformeren.

De behandeling vindt altijd plaats in een serie van opeenvolgende sessies

Marma-therapie en Diagnostic Counseling

Marma’s zijn vitale punten op het lichaam. De stroom van Prana (levensenergie) kan in deze punten gevoeld en ervaren worden. Is deze stroom geblokkeerd, overmatig of vervormd dan heeft dit zijn weerslag op de organen, klieren en weefsels die daaraan zijn. Daarnaast zijn de marma’s een onderdeel van het gehele lichaam en daarmee een afspiegeling van je ‘state of mind’. Afhankelijk van wat er van je gevraagd wordt in het dagelijkse leven stelt je geest en gelijktijdig je fysiek zich in op de omstandigheden.

Een opdringerige man van je lijf houden of je driejarige dochter die in de dakgoot zit naar het raam toe lokken vragen niet noodzakelijkerwijs maar zeer waarschijnlijk op dat moment. tegengestelde kwaliteiten van je. Het leven vraagt soms van je om in korte tijd om te kunnen schakelen. In het eerste geval zal het eerder (natuurlijk niet altijd) effectief zijn je emotie tot expressie te brengen en zonder tussenkomst van vrees of gedachten te handelen. In het tweede geval is het juist het niet tot expressie komen van de directe emotie een rationeel handelen en het bewaren van rust waarschijnlijk de beste strategie. Zonder dat we daar van bewust zijn, reageert ons lichaam direct op de wijze waarop wij vanuit onze geest aansturen. Of beter gezegd spiegelt het lichaam wat zich in de geest zich afspeelt.

Zo kunnen onbewuste patronen ons gedrag aansturen en vertaalt dit zich in de ervaring van ons leven. Zo kan het zijn dat we trachten een vervelende man uit de gang te werken alsof we een kind uit de dakgoot halen. Een gevoel van machteloosheid is dan het gevolg en kan ons in het dagelijkse leven blijven achtervolgen, doordat steeds nieuwe situaties dezelfde ‘blinde vlek’ blijven spiegelen. Altijd zal het patroon zich vertalen in fysiek ongemak (ik krijg al kramp in mijn maag als ik er aan denk). Door het ervaren van de fysieke reflexen in het lichaam d.m.v. de marma’s kunnen deze in het dagelijkse leven herkend gaan worden en onstaat er een mogelijkheid tot een grotere vrijheid en genezing van ziekte.

Marma-massage

Tijdens een Abhyanga massage wordt er ook gebruik gemaakt van marma-punten. Bij een marma-massage worden de Marma-punten afzonderlijk beroerd zonder gebruik te maken van olie. Door bewust contact te maken met het gehele energiesysteem ontstaat er een diepgaande ontspanning en is het lichaam in staat te ontkrampen waar voorheen alleen stress voelbaar was.