Yoga

Yoga is de kunst van het zelfstandig leren omgaan met lichaam, geest en ziel.
Al je ervaringen worden gedragen door een universele grond van je werkelijke wezen. In de yoga wordt dit beschreven als de drie-eenheid Sat-Chit-Ananda, Zijn-Bewustzijn-Gelukzaligheid. Yoga ondersteund het proces van ontwarren van het verwikkeld zijn in afgescheiden sensaties en het weer gaan herkennen van de wezenlijke kwaliteiten van Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid. Zowel in de Yoga als in de Ayurveda wordt het lichaam beschreven in termen van kanalen die levensenergie / prana in verschillende vormen doorgeven. Het vrijmaken en ervaren van deze levensenergie is wat ons levend maakt.

Yoga maakt gebruik van:

  • Yama en Niyama: Het toepassen van leefregels zoals de waarheid spreken, jezelf schoonhouden of het doen van zelfonderzoek, die behulpzaam zijn bij een gelukkig leven
  • Asana de verschillende houdingen
  • Pranayama, ademhalingstechnieken
  • Pratyahara: A-hara betekend niet-scheiden en staat voor ‘bijeenbrengen’. Geeft daarmee prachtig de essentie van voeding weer. Of het nu voedsel of het verzamelen indrukken betreft. Prati-a-hara is het proces van zich naar het verzamelen van indrukken en voeding toebewegen. Bewustzijn hierover bevrijdt van verstorende gewoonten en aannamen die hieraan gekoppeld zijn.
  • Dharana: Betekend vasthouden. Het proces van verkrijgen van inzicht vraagt concentratie. Dit in tegenstelling tot de beweging van voortborduren op, of verstrooid raken (gedachten, handelingen).
  • Dhyana: Dhi is sankrit voor licht, Yana betekend pad en samen diudt dit op, ‘licht werpen op’. Het krijgen van inzicht.
  • Samadhi: Sam=samen +Adhi= hoogste. Samenvallen met het hoogste ofwel Sat-Chit-Ananda. Het bewust leven in gelukzaligheid.
  • Mantra, het zingen en reciteren van mantras, dit zijn korte regels of klanken in het Sanskrit, die in betekenis en vibratie herinneren aan de waarheid achter de illusie(Maya) van het geconditioneerde zelf ofwel je ego-identiteit.
  • Yoga is het toepassen van de principes uit de Ayurveda.

visie

Uitzicht Visuele ervaring van een Yogastudent in trance. Deze blijkt last van zijn netvliezen te hebben.